Umsagnir

Veittar eru faglegar umsagnir vegna umsókna um styrki til rannsóknarverkefna, um hæfi umsækjenda um stöður og sérfræðileyfi

Reynslubanki vegna umsókna um styrki:

  • Rannsóknanámssjóður
  • Vísindasjóður Öldrunarfræðafélags Íslands
  • Vísindaráð Landspítala-háskólasjúkrahúss
  • Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
  • Vísindaráð Sjúkrahúss Reyjavíkur
  • Rannsókna- og vísindasjóður hjúkrunarfræðinga

Reynslubanki um mat á hæfi umsækjenda:

  • Hjúkrunarráð Landlæknisembættisins vegna umsóknar um sérfræðileyfi í öldrunarhjúkrun 
  • Menntamálaráðuneyti vegna mats á hæfi um lektorsstöðu í öldrunarhjúkrun við Hjúkrunarfræðideild Háskóla íslands
  • Hjúkrunarráð HTR vegna umsóknar um sérfræðileyfi í öldrunarhjúkrun
  • Dómnefndarstörf um mat á hæfi um lektorsstöðu við Námsbraut í hjúkrunarfræði Háskóla íslands